ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA


»Konkurenčen trg dela in hitre spremembe nam narekujejo nove pristope pri delu«


Vesna Petric Uran, vodja – direktorica OS Nova Gorica, Zavoda RS za zaposlovanje

Območna služba Nova Gorica je ena od dvanajstih območnih služb Zavoda. Svojo dejavnost opravlja neposredno in preko štirih Uradov za delo, ki so teritorialno skladni z upravnimi enotami Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin. Vodja – direktorica Območne službe v Novi Gorici je Vesna Petric Uran, s katero smo spregovorili o aktualnem stanju brezposelnosti v Goriški regiji.

M. D.: Kakšno je stanje brezposelnosti v vaši regiji in kako jo zmanjšujete?

Vesna Petric Uran, vodja – direktorica OS Nova Gorica, ZRSZ: »Na Območni službi Nova Gorica je bilo konec februarja 2016 registriranih 4.882 brezposelnih oseb, kar je 581 oseb oz. 10,6 % manj kot februarja 2015 (v Sloveniji 5,3 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost znižala za 152 oseb oz. 3 % (v Sloveniji se je znižala za 1,8 %).

Stopnja registrirane brezposelnosti je decembra 2015 znašala 10,1 % (v Sloveniji 12,3 %). V primerjavi z decembrom 2014 se je stopnja registrirane brezposelnosti na goriškem znižala za 0,8 odstotne točke (v Sloveniji znižala za 0,7 odstotne točke). (Vir: SURS)

Vse bolj konkurenčen trg dela in hitre spremembe zahtev delovnih mest nam narekujejo nove pristope pri delu z brezposelnimi osebami. Največ poudarka v letu 2016 namenjamo dobri pripravi kandidatov za posredovanje k delodajalcem, kamor sodi učenje veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere. Pred posredovanjem kandidatov delodajalcem preverimo zahteve konkretnih delovnih mest in delodajalcev, naredimo pred-selekcijo kandidatov, nudimo pomoč pri pripravi ali pregledu življenjepisa. Z vprašalniki, ki smo jih pripravili na osnovi zahtevanih kompetenc izbranih poklicev, predhodno preverimo usposobljenost in motiviranost kandidatov za določen poklic: Pri tem po potrebi tudi spreminjamo zaposlitvene cilje brezposelnih oseb.

Država aktivno posega na trg dela z namenom reševanje strukturne brezposelnosti s programi aktivne politike zaposlovanja. V lanskem letu je bilo v programe zaposlovanja vključenih 1.016 brezposelnih oseb prijavljenih na OS Nova Gorica.

Na območni službi uspešno deluje pisarna za delodajalce. Delodajalcem nudimo pomoč in možnost objave prostega delovnega mesta, izbor in posredovanje ustreznih kandidatov za zaposlitev, nudimo možnost soočenja s kandidati za zaposlitev, organiziramo mini zaposlitvene sejme, hitre zmenke ter jih seznanjamo z različnimi finančnimi spodbudami in olajšavami za zaposlovanje ciljnih skupin.

Prav tako aktivno sodelujemo s partnerji v regiji (zbornice, šole, razvojne agencije…) z namenom iskanja skupnih rešitev za večjo zaposlenost prebivalstva.«

M. D.: S katerimi izzivi se pri tem soočate?

Vesna Petric Uran, vodja – direktorica OS Nova Gorica, ZRSZ: »Ključni izziv na trgu dela je neskladje med ponudbo in povpraševanjem. Strukturna brezposelnost se kaže na več načinov in sicer kot neustrezna izobrazba, znanja in kompetence kandidatov ter velikokrat nizka – nihajoča motivacija kandidatov. Delodajalci ne dobijo primernih kandidatov predvsem za poklice inženirji strojništva, kuharji (vrhunski), varilci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, operaterji na CNC strojih, upravljavci gradbenih strojev, zidarji, orodjarji, strugarji…

Področje naše regije je geografsko veliko in zelo razgibano, s slabimi cestnimi povezavami. Tako ugotavljamo nekonkurenčnost brezposelnih oseb iz bolj oddaljenih krajev zaradi visokih potnih stroškov in slabih možnosti koriščenja javnega prevoza.«

M. D.: Kaj menite, da bi lahko storila država in kaj posameznik, za to, da se število delovnih mest v regiji poveča?

Vesna Petric Uran, vodja – direktorica OS Nova Gorica, ZRSZ: »V letu 2015 je bilo pri Območni službi Nova Gorica prijavljenih dobrih 3000 prostih delovnih mest. Delodajalci največkrat povprašujejo po voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalcih, delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, natakarjih, čistilcih, kuharjih, strokovnjakih za zdravstveno nego, zidarjih, varilcih, komercialnih zastopnikih za prodajo…

Vsak posameznik se mora zavedati lastne odgovornosti za zaposlitev, ob tem izkazovati večjo aktivnost, motiviranost in fleksibilnost pri iskanju dela. Dejstvo je, da pridobljena izobrazba še ne zagotavlja zaposlitve. Nujna je pripravljenost za vseživljenjsko učenje. Edina motivacija za sprejem zaposlitve ne more biti le višina plače. Na drugi strani je odgovornost delodajalcev zagotavljati primerno delovno okolje in spoštovanje delovno pravne zakonodaje.

Država lahko spodbuja zaposlovanje preko različnih programov v okviru aktivne politike zapsolovanja, z raznimi olajšavami za delodajalce tako pri zaposlovanju kot tudi davčni politiki nasploh.
Država spodbuja podjetniško naravnanost prebivalstva z namenom spodbujanja samozaposlovanja. Zavod dobro sodeluje z več izobraževalnimi organizacijami, ki zainteresiranim posameznikom pomaga pri premagovanju ovir na poti do ustanovitve lastnega podjetja oz. samostojne dejavnosti.

Vabimo vse iskalce zaposlitve, da se udeležijo kariernega sejma v Novi Gorici, kjer bodo imeli možnost na enem mestu spoznati več delodajalcev in opraviti kratke zaposlitvene razgovore z delodajalci, ki bodo v času sejma iskali sodelavce.«

ZADNJI NOVICI

Prednosti Celja za uspešno kariero

Pogovarjali smo se z direktorico ZRSZ – Območne enote Celje, mag. Alenko Rumbak. Kje vidite največje izzive pri kadrovanju, v samem selekcijskem postopku ali že pri pridobivanju zadostnega števila ljudi? Ob zmanjšanem številu br...

Preberi

Utrinki še zadnjega letošnjega Ka...

Na Kariernem dnevu so udeleženci dobili kar nekaj nasvetov za uspešnejšo prihodnost. Delček jih delimo tudi z vami v obliki fotografij. Dogodek smo oblikovali skupaj z 22 podjetji z različnih panog, množico HR strokovnjakov in izredni...

Preberi

Prejemanje e-novic MojeDelo.com