Zavod RS za zaposlovanje, OS Ljubljana

NASLOV PODJETJA: Parmova 32, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.ess.gov.si, m.ess.gov.si

E-NASLOV: sandi.meke@ess.gov.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 973 (ZRSZ), 168 (OS Ljubljana)

Opis organizacije

Zavod RS za zaposlovanje je osrednja institucija na trgu dela. Naša temeljna naloga je zagotoviti čim hitrejši prehod brezposelnih in iskalcev zaposlitve v zaposlitev ter obenem zagotoviti delodajalcem učinkovito kritje njihovih potreb po kadrih. V pisarnah za delodajalce nudimo delodajalcem pomoč pri vseh korakih ob zaposlovanju novih sodelavcev, še posebej strokoven izbor primernih in motiviranih kandidatov.

Ker vseh potreb delodajalcev ni mogoče pokriti zaradi t.i. strukturnega neskladja (neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem) na trgu dela, izvajamo na Zavodu tudi druge aktivnosti, katerih glavni cilji so povečevanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih: gre predvsem za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni tako brezposelnim kot delodajalcem, saj z različnimi finančnimi spodbudami pospešujejo novo zaposlovanje.

Poleg tega na Zavodu s pomočjo storitev vseživljenjske karierne orientacije nudimo vsem zainteresiranim pomoč pri razvoju izobraževalne in karierne poti ter izvajamo druge dejavnosti, pomembne za spremljanje gibanj na trgu dela. Z razvojem elektronskih storitev, tako za iskalce zaposlitve kot delodajalce (Portal PoiščiDelo.si in Portal za delodajalce), smo svojo dejavnost še približali uporabnikom (elektronsko iskanje zaposlitve, prijava v evidenco, objava prostega delovnega mesta, svetovanje pri zaposlitvi in karierni orientaciji, spletni življenjepis itd.).

Zavod RS za zaposlovanje se ukvarja tako z zaposlovanjem in delom tujcev v Sloveniji, kot tudi s pospeševanjem zaposlovanja znotraj Evropske unije, saj je član mreže EURES, v okviru katere nudi informacije, svetovanje in druge storitve, povezane s prostim pretokom delavcev, iskalcem zaposlitve, delodajalcem in tudi drugim državljanom. Informacije so na voljo na portalu EURES: http://eures.europa.eu ter pri svetovalcih EURES v Sloveniji in državah članicah EU, EGP in Švice.

Glavne dejavnosti organizacije

Zavod RS za zaposlovanje je osrednja institucija na trgu dela. Izvaja storitvi vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitev ter ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Opravlja naloge s področja dela in zaposlovanja tujcev, izplačuje denarna nadomestila za brezposelnost, vodi evidence s področja zaposlovanja ter izvaja druge z zakonom in predpisi določene naloge.

Vaša vizija in cilji

Vizija
Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji.
Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.

Cilji
Izboljšanje posredovanja na prosta delovna mesta in učinkovitosti svetovalnega procesa.
Zagotavljanje vseh storitev delodajalcem na enem mestu in prilagoditev potrebam posameznih delodajalcev.
Okrepitev dela kariernih središč za izvajanje in promocijo vseživljenjske karierne orientacije (VKO).
Okrepitev sodelovanja z delodajalskimi združenji in drugimi deležniki na trgu dela, posebej pri ustvarjanju sistemskih rešitev na področju VKO, izmenjava dobrih praks in zmanjšanje administrativnih ovir.

Kaj ponujamo obiskovalcem na naši stojnici? / Kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Na naši stojnici boste lahko izvedeli več o storitvah in ukrepih Zavoda, na voljo pa vam bo tudi svetovanje o kariernem razvoju in možnostih sodelovanja z Zavodom. Naši svetovalci na dogodku sodelujejo tudi z uporabnimi nasveti za uspešen nastop na trgu dela in iskanje zaposlitve, pregledajo lahko tudi vaš življenjepis.

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov