ZAVOD ZA VAS ŽIVIM PUMO-O CELJE

NASLOV PODJETJA: DON BOSKOV TRG 1, 3000 CELJE

INTERNETNA STRAN: pum@salve.si

E-NASLOV: /

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis šole

PUM-O (Projektno učenje mlajših odrsalih) je javnoveljaven program, ki je namenjen mladim brezposelnim osebam. V program se lahko vključijo mladi odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki:

 • imajo status brezposelne osebe,
 • imajo status iskalca prve zaposlitve,
 • niso vključeni v izobraževanje,
 • se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja,
 • niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve.

PUM-O je priložnost sodelovanja in druženja z vrstniki, ustvarjalno preživljanje prostega časa, čas za odločitev o svoji prihodnosti in poklicu in priprava na ponovno vključitev v izobraževanje ali zaposlitev.
Učenje poteka v obliki projektnega dela in temelji na upoštevanju interesov in sposobnosti udeležencev.
Program je za udeležence brezplačen, vključijo se kadarkoli med letom in zapustijo program, ko dosežejo zastavljeni cilj.
Program traja eno leto.
Udeleženec in mentorji pripravimo izhodišča za pripravo osebnega kariernega načrta, v katerem uvodoma opredelimo namen kandidatovega sodelovanja (vizijo) in izhodiščne cilje, ki jim bo udeleženec v programu sledil. Osebni načrt časovno opredelimo, določimo kazalnike, s katerimi bomo spremljali njegovo uresničevanje. Uresničevanje načrta periodično spremljamo in po potrebi dopolnjujemo ali spreminjamo. Pri tem udeleženec in mentorji sodelujemo tudi z drugimi ustanovami, svetovalci (npr. svetovalci za zaposlitev pri Zavodu za zaposlovanje, šolski svetovalni delavci, mentorji v podjetjih ipd.). Pri mladoletnih udeležencih lahko sodelujejo tudi starši.

Glavne dejavnosti organizacije

Projekti, obiskovanje podjetij, navezave stikov z delodajalci, pisanje življenjepisov in prijav na delovna mesta, tečaji tujih jezikov, multimedije, računalništva in ročnih del, predavanja in delavnice na različne tematike (motivacija, krepitev pozitivne samopodobe, navajanje na zdrav življenjski slog, komunikacijske veščine, javno nastopanje, funkcionalno opismenjevanje) aktualne teme, ki zadevajo vsakdan mladostnikov, delovanje na mednarodnem področju, sodelovanje s skupinami iz lokalnega okolja, predstavitve in gostovanja, športna udejstvovanja, ogledi filmov …

15820006-356x236

Naša vizija in Cilji

PUM na podlagi svoje karizme prisluhne mladostniku, poskuša razumeti njegov položaj, mu omogoča okolje zaupanja in dobrega počutja ter ustvarja pogoje, da se bo odprl. Odpira in širi njegov pogled na njegovo dejansko stanje in možnosti, ki mu jih življenje ponuja. Motivira ga za odgovorno ravnanje in samostojno življenje ter ga za to usposablja.
Zato mladostniku/a:

 • sprejemamo v vsem njegovem dostojanstvu in mu to damo čutiti (»Ni dovolj, da imamo mlade radi, ampak morajo mladi to tudi čutiti« – don Bosko)
 • motiviramo za izobraževanje,
 • pomagamo oblikovati stvarnejšo percepcijo področja dela in zaposlovanja,
 • pomagamo pri načrtovanju ustrezne poklicne kariere,
 • damo priložnost pridobiti izkušnje funkcionalnih socialnih spretnosti in jim s tem pomagamo pri uspešnejšem vključevanju v širšo družbeno skupnost,
 • poskrbimo za pridobitev temeljnih podpornih dejavnikov za izobraževanje: motivacija, izdelava življenjske strategije, temeljno splošno znanje, ki poveča učno prožnost,
 • zagotavljamo nadaljnjo podporo pri individualnem učenju in
 • zmanjšamo negativne učinke življenja na obrobju.

Naše ravnanje in delo temelji na don Boskovem preventivnem vzgojnem sistemu, ki ima za temelj krščanske vrednote (poštenje, srčnost, dobrota).

VIZIJA: Želimo postati najboljši in najbolj razpoznavni program v savinjski regiji, ki mladostniku omogoči, da se spremeni v samostojnega in neodvisnega posameznika.

Smo šola druge priložnosti, kjer mladostnik pridobi veščine, da postane srečen in uspešen.

Kategorije:
 • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov