ZETA Biopharma GmbH

NASLOV PODJETJA: Zetaplatz 1, A-8501 Lieboch Obrat: Lebring (Avstrija)

INTERNETNA STRAN: www.zeta.com

E-NASLOV: recruiting@zeta.com

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: 450

OPIS PODJETJA

ZETA – izpolnjujemo najvišje zahteve

Podjetje ZETA s sedežem v Gradcu (Avstrija) s približno 450 zaposlenimi uspešno deluje na področju inženiringa in gradnje naprav za aseptične proizvodne procese v biotehnologiji, farmaciji in živilski industriji.

Kot partner biotehnološke in farmacevtske industrije ima podjetje ZETA veliko znanja, izkušenj ter referenc na področju prilagojenih procesov in postopkovnih rešitev za tekoče aseptične uporabe.

Naprave izdelujemo po modularnem sistemu v proizvodnih obratih v Gradcu in Lebringu (Avstrija), in Brnu (Češka).
Ključne dejavnosti podjetja so razvoj, načrtovanje, izdelava, avtomatizacija in vzdrževanje naprav. ZETA tako ponuja najboljše rešitve iz ene roke!

Portfolio proizvodov in storitev podjetja ZETA vključuje: biotehnološke naprave, serijske procese in sisteme za formulacijo, sisteme CIP/SIP, medijske sisteme, inženirske storitve, sisteme za avtomatizacijo, montaže sterilnih naprav, magnetne mešalnike, sisteme za zamrzovanje in odmrzovanje, procesne stroje za živilskopredelovalno industrijo.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA

Podjetje ZETA ima kot priznan dobavitelj tehnologije za biotehnološko in farmacevtsko industrijo obsežno znanje na naslednjih področjih:
– Pripravljalni in zaključni sistemi
– Serijski procesi
– CIPS/SIP in drugi medijski sistemi
– Sterilne inštalacije
– Inženirske storitve
– Magnetni mešalniki
– Sistemi za zamrzovanje in odmrzovanje
– Posebna oprema (npr. sesalni obroči)
– Avtomatizacija

Podjetje ZETA strankam tako ponuja obsežne storitve iz ene roke:
– Projektno vodenje
– Procesni inženiring
– Strojni inženiring
– Proizvodnja in inštalacija
– Avtomatizacija
– Kvalificiranje
– Vzdrževanje in optimizacija

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

Strankam želimo zagotoviti ekonomičnost, varnost in trajnost, in sicer na podlagi:
– celostnega razumevanja zahtev in potreb strank,
– integriranih procesnih in postopkovnih rešitev, ki temeljijo na večdisciplinarnih spretnostih in veščinah ter izkušnjah,
– osnovanja in izdelave procesnih naprav, ki je osredotočeno na delovanje in obratovanje,
– kratkih obdobij izvedbe projektov s pomočjo učinkovitih tehnoloških rešitev in natančnega projektnega vodenja,
– kar največje gospodarske in tehnične varnosti projekta.

Podjetje ZETA s stalnimi procesnimi inovacijami in pristopom »že prvič na pravi način« zagotavlja visokokakovostne proizvode in storitve.

NAŠA VIZIJA IN CILJI

ZETA je na mednarodni ravni inovativen in celosten ponudnik sistemov za prilagojene rešitve za tekoče procese.
S stalnimi procesnimi inovacijami in pristopom pretočnega časa FTT zagotavljamo visokokakovostne proizvode in storitve.
Tako izboljšujemo konkurenčnost podjetja ZETA in zagotavljamo trajnostni razvoj ter donosnost.
Podjetje ZETA je privlačen delodajalec, ki svoje zaposlene spodbuja in podpira.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI

Avtomatizacija
Elektrotehniki
Tehniki za avtomatizacijo
Strokovnjaki za IT
Informatiki
Mehatroniki
Strojništvo/procesni inženiring
Biotehnologi/mikrobiologi
Procesni inženirji
Strojni inženirji
Industrijski inženirji
Inženirji za kvalifikacije
Prodajni inženirji
Inženirji za testiranja

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

Sodelavci podjetja ZETA

Prav vsak zaposlen z svojimi socialnimi sposobnostmi ter z svojim znanjem prispeva k uspehu podjetja ZETA. Razlicne socialne in strokovne sposobnosti vsakega posameznika podjetju omogocajo, da kar najbolje izpolnjuje zahteve strank.
Ker želimo ohraniti visoko kakovost storitev proizvodov ter koncnega izdelka, zaposlenim nudimo sprosceno delovno okolje, ki tako omogoca najvecjo zmogljivost, ter nadaljni razvoj znanja in drugih sposobnosti.

O enakih moznosti za vse prica postopek zaposlovanja, pri katerem so v ospredju strokovne in socialne kompetence kandidatov.

Pri podjetju ZETA stavimo na:
ženske v tehničnih poklicih,
medkulturno organizacijsko strukturo,
izkušnje dolgoletnih zaposlenih (mentorski programi),
dobro mešanico različnih izobrazb in izkušenj naših zaposlenih v različnih panogah.

KAJ PONUJAMO SVOJIM ZAPOSLENIM

Prednosti podjetja ZETA:
prožni modeli delovnega časa,
prostori za druženje med odmori,
prireditve za zaposlene,
strokovna znanja in izkušnje

Uspeh podjetja temelji na meddisciplinarnem strokovnem znanju naših zaposlenih in njihovih večletnih izkušnjah v različnih industrijskih panogah. Njihova obsežna strokovna znanja se nanašajo predvsem na področje kemijske, farmacevtske in živilske industrije. Zaradi svojih prizadevanj za inovacije in stalni razvoj so zaposleni podjetja ZETA močna in tesno povezana ekipa. To dokazujejo tudi nizka stopnja fluktuacije zaposlenih in veliko število sodelavcev, ki so pri podjetju zaposleni že vrsto let.

Vrednote podjetja ZETA:
spoštovanje
zavzetost
socialne sposobnosti in strokovne veščine
motivacija

Dodatno in nadaljnje izobraževanje zaposlenih na podrocju samoodgovornosti v ekipi, strukturirano sprejemanje odlocitev, interna izobrazevanja, studij ob delu ter poklicno izobrazevanje (na podrocju pisarniskega dela tehnicnega risarja – Lieboch, AU in strokovne informatike- Freising, DE) je za podjetje ZETA ključnega pomena, kajti samo tako lahko kot ekipa dosezemo najboljse rezultate.

Kategorije:
  • Delodajalci
  • Kemija in farmacija
  • Strojništvo in metalurgija
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov