Zavod RS za zaposlovanje, OS Celje

NASLOV PODJETJA: Ljubljanska 14, 3000 Celje

INTERNETNA STRAN: www.ess.gov.si/

E-NASLOV: gpzrszcelje@ess.gov.si

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis organizacije

Zavod RS za zaposlovanje je osrednja institucija na trgu dela, naša temeljna naloga na področju vseživljenjske karierne orientacije je omogočiti brezposelnim osebam čim hitrejši prehod v zaposlenost in posledično delodajalcem kakovostno pokritje njihovih prostih delovnih mest. V ta namen imamo oblikovano pisarno za delodajalce, ki jim nudi podporo pri zaposlovanju novih sodelavcev, v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja pa so zajeti tudi vsi programi na področju formalnega in neformalnega izobraževanja, usposabljanja, usposabljanja na delovnem mestu, javnih del, subvencijskih programov.

Zavod izvaja svoje aktivnosti preko večkanalnega poslovanja, z razvojem elektronskih storitev za brezposelne osebe in za delodajalce, pa skušamo uporabnikom poenostaviti in približati postopke. Tako je omogočena e-prijava v evidence zavoda, e-prijava prostega delovnega mesta, svetovanje v okviru vseživljenjske karierne orientacije, priprava spletnega življenjepisa, e- oddaja obračunov, zahtevkov in letnih poročil za izvajalce aktivne politike zaposlovanja.

Dejavnost zavoda pokriva tudi zaposlovanje in delo tujcev v Sloveniji, preko EURES mreže pa nudi informacije, svetovanje in druge storitve, ki so povezane s prostim pretokom delavcev znotraj EU, tako iskalcev zaposlitve, kot delodajalcem in zainteresiranim državljanom

Glavne dejavnosti organizacije

ZRSZ izvaja ukrepe na področju trga dela v skladu s področno zakonodajo, ki ureja trg dela: posredovanje zaposlitve, aktivno politiko zaposlovanja, vseživljenjsko karierno orientacijo, odloča o pravicah do zaposlitvene rehabilitacije, o priznanju statusa invalida in o zaposljivosti invalida, odloča o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvaja storitve EURES, informira o trgu dela, izvaja postopke v zvezi z izdajo, podaljšanjem in razveljavitvijo dovoljenj za sezonsko delo, odloča o podaji ali umiku soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU.

Vaša vizija in cilji

Vizija
Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji.
Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.

Cilji
Izboljšanje posredovanja na prosta delovna mesta in učinkovitosti svetovalnega procesa.
Zagotavljanje vseh storitev delodajalcem na enem mestu in prilagoditev potrebam posameznih delodajalcev.
Okrepitev dela kariernih središč za izvajanje in promocijo vseživljenjske karierne orientacije (VKO).
Okrepitev sodelovanja z delodajalskimi združenji in drugimi deležniki na trgu dela, posebej pri ustvarjanju sistemskih rešitev na področju VKO, izmenjava dobrih praks in zmanjšanje administrativnih ovir.

Kaj ponujamo obiskovalcem na naši stojnici? / Kaj lahko obiskovalci izvedo na naši stojnici?

Na naši stojnici boste lahko izvedeli več o storitvah in ukrepih Zavoda, na voljo pa vam bo tudi svetovanje o kariernem razvoju in možnostih sodelovanja z Zavodom. Naši svetovalci na dogodku sodelujejo tudi z uporabnimi nasveti za uspešen nastop na trgu dela in iskanje zaposlitve, pregledajo lahko tudi vaš življenjepis.

 

 

 

Kategorije:
  • Ostali razstavljavci
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov