MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

NASLOV PODJETJA: Tržaška 207, 1000 Ljubljana

INTERNETNA STRAN: www.mlcljubljana.com

E-NASLOV: info@mlcljubljana.com

ŠTEVILO ZAPOSLENIH: /

Opis fakultete

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je moderna izobraževalna institucija, ki podjetnim nudi izobraževanje, prepleteno z vsebinami in veščinami, na katerih bo temeljila industrija prihodnosti. Prednost študija sta medgeneracijski transfer znanja in individualni pristop do študentov. Visokošolski študijski program Management in pravo poteka ob spoznavanju poslovnih problemov iz prakse in sodobnih načinov njihovega reševanja. Na takšen način dobijo študenti predvsem praktično znanje podjetniškega prava, managementa, vodenja in informacijsko-komunikacijske tehnologije za potrebe podjetništva. Študij je s prakso povezan preko ekskurzij in vabljenih predavateljev iz vrst uspešnih managerjev in podjetnikov, ki dobro razumejo potrebe sodobnega poslovnega okolja. Magistrski program Management in poslovno pravo pa uporabno združuje veščine managementa in poslovnega prava ter jih nadgrajuje z aktualnimi digitalnimi vsebinami, namenjen pa je predvsem tistim, ki se bodo srečevalis problemi vodenja in podjetništva, pa s pravnimi vprašanji in problemi managementa niso bili seznanjeni v dodiplomskem izobraževanju. Na ta program se tako vpisujejo poleg diplomantov poslovnih in pravnih ved tudi diplomanti tehničnih, filozofskih, medicinskih, zdravstvenih, naravoslovnih, umetniških, športnih in drugih programov. Izpostavili bi še uspešno partnerstvo s podjetjema BISNODE, ki se ukvarja s poslovno analitiko in SAP (System Analysis and Program Development), ki je eno od vodilnih podjetij na področju poslovnih aplikacij. Študentje v okviru študija tako pridobijo certifikat o usposobljenosti za delo na programski opremi SAP in certifikata BISNODE za področje Managementa poslovnih tveganj in področje Managementa poslovne rasti za uporabo poslovne analitike v razvojne in marketinške namene. Vljudno vabljeni na MLC Ljubljana!

Glavne dejavnosti institucije

Na MLC Ljubljana se lahko odločite za:

  • visokošolski študijski program Management in pravo,
  • magistrski študijski program Management in poslovno pravo,
  • certificirano izobraževanje na programski opremi SAP kot skupni izobraževalni program MLC Ljubljana in SAP Slovenija,
  • certificirano izobraževanje na področju poslovne analitike “BIG DATA ANALITIKA” kot skupni izobraževalni program MLC Ljubljana in Bisnode d.o.o.,
  • in druge certificirane seminarje in akademije (management in vodenje, poslovno in davčno pravo ter pisanje pogodb, spletni marketing in seminarji po meri naročnika).

Naša vizija in cilji

Poslanstvo fakultete je organiziranje izobraževalne ponudbe na področju managementa in poslovnega prava za potrebe uspešnega podjetništva v domačem in mednarodnem okolju. Fakulteta s svojim delovanjem želi prispevati k povečevanju deleža strokovnjakov z dokončano visokošolsko izobrazbo in zaposljivosti visoko izobraženega prebivalstva.

MLC Ljubljana bo ostala vodilna fakulteta na interdisciplinarnem področju managementa in poslovnega prava. Zaposljivost diplomantov bomo uresničevali preko študija managementa in poslovnega prava s pridobivanjem praktičnih veščin za sodobno digitalno poslovanje. Razvijamo model prakse in profesionalnega razvoja, ki podpira študijski proces z vidika zagotavljanja visoke stopnje zaposljivosti diplomantov.

Kategorije:
  • Izobraževalne ustanove
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov