Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o., kot upravljavec portala www.kariernisejem.com, veliko pozornosti posveča zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva družba Sytria digital marketplaces, d.o.o. ob dostopanju do spletnih strani kariernisejem.com in vseh njenih domen, poddomen in pristajalne strani styria.vfairs.com, ki je povezana s storitvijo teh spletnih strani. Obdelava se izvaja na podlagi ene izmed zakonitih pravnih podlag.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer na elektronski naslov dpo_styria-slo@styria.com.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki identificirajo posameznika, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov, lokacijski podatki in ostali podatki, ki jih prosto vnesete na teh spletnih straneh in ki so značilni za ravno za vas. V kolikor določene storitve tako zahtevajo, torej lahko pridobivamo tudi podatke iz vašega življenjepisa, podatke o statusu dijakov in študentov, naziv vzgojno-izobraževalne institucije, ki jo dijaki/študentje obiskujete ipd.. Vaše osebne podatke ne pridobivamo brez vašega prostovoljnega soglasja in/ali posredovanja podatkov (vnos podatkov v za to predvidene obrazce z namenom prijave na prejemanja e-novic, registracijo na teh spletnih straneh, naročila plačljivih storitev spletnega mesta www.kariernisejem.com itd.) ali druge ustrezne pravne podlage. Ob posredovanju vaših osebnih podatkov se strinjate z njihovo obdelavo v obsegu in z namenom, za katerega ste osebne podatke posredovali. Več o namenih obdelave si preberite v nadaljevanju.

Nameni obdelave podatkov in prenos osebnih podatkov

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. lahko vaše osebne podatke obdeluje na podlagi:

  • pogodbe, in sicer z namenom sklenitve pogodbe (povpraševanja, ponudbe, pogajanja) ali na podlagi že sklenjene pogodbe v obsegu, ki je potreben za izvedbo dogovorjenih storitev, kar zajema tudi zagotavljanje storitev na podlagi Pravil in pogojev sodelovanja na kariernem sejmu MojeDelo.com in uporabe spletnega mesta kariernisejem.com;
  • na podlagi izrecne privolitve oziroma vaše podaje soglasja za namen, ki je naveden na mestu, kjer takšno soglasje podajate (prejemanje e-novic, kreiranje e-obveščevalca ipd.);
  • na podlagi zakona, v kolikor takšna možnost oziroma obveza obstaja (obdelava in hramba finančne dokumentacije, zakonske obveznosti pri izvajanju nagradnih igre na teh spletnih straneh, obveščanje o naših podobnih storitvah itd.);
  • zakonitih interesov, za katere si prizadevamo (ažurno obveščanje uporabnikov glede delovanja teh spletnih strani, izboljšanje delovanja teh spletnih strani in povezanih storitev, varovanje omrežja itd.).

S sprejemom te politike se strinjate, da vaše podatke uporabljamo za sistemsko in tehnično obveščanje, kjer je takšno obveščanje smiselno za nemoteno zagotavljanje storitev na teh spletnih straneh in dostopa do samega spletnega mesta. S podajo soglasja in/ali v zakonsko dopustnih okvirih se strinjate, da vaše podatke uporabljamo za ponujanje storitev, ki so na voljo na teh spletnih straneh, ter za komunikacijo preko različnih kanalov (elektronska pošta, telefonske ali mobilne številke). O namenih obdelave podatkov vas nedvoumno obveščamo na spletnih straneh, kjer se ti podatki pridobivajo (registracijski obrazci, nastavitve e-obveščanja, vnos podatkov za pripravo življenjepisa itd.).

Obveščamo vas, da so vaši osebni podatki lahko dostopni tudi ostalim družbam znotraj skupine Styria Media Group, katere del je upravljavec, ali pa jih posredujemo pogodbenim obdelovalcem in preverjenim partnerjem upravljavca. Takšno posredovanje se izvaja v minimalno potrebnem in še dopustnem obsegu za zagotavljanje namena posredovanja.

Pogodbeni obdelovalci so pravne ali fizične osebe, s pomočjo katerih vam lahko zagotavljamo storitve na način in v obliki razviden iz teh spletnih strani, vzdržujemo informacijsko okolje tega spletnega mesta, zagotavljamo pripravo finančne dokumentacije ali pa za nas izvajajo svetovanje in druge povezane storitve.

Partnerji so naše stranke, ki naročajo storitve z namenom kadrovanja oziroma s kadrovanjem povezanih storitev. Partnerji imajo dostop do podatkov obiskovalcev teh spletnih strani le pod določenimi pogoji in v obsegu, ki ga določi posamezni obiskovalec. S takšnim posredovanjem podatkov partner postane samostojen upravljavec vaših osebnih podatkov, zato se za več informacij o obdelavi podatkov, ki jo izvaja, obrnite neposredno na partnerjeve predstavnike.

Na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov lahko vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih.

Vaše osebne podatke lahko iznašamo v tretje države (izven EU). V primeru iznosa osebnih podatkov zagotovimo visok nivo zaščitnih ukrepov. Osebni podatki, ki se iznašajo v tretje države (iznos v okviru izvedbe spletnih sejmov), so zaščiteni v okviru standardnih pogodbenih klavzul, ki jih predhodno sprejme ali odobri Evropska komisija.

Storitve spletnega mesta kariernisejem.com so namenjene osebam starejšim od 16 let. Podatek o starosti ni obvezen podatek za vnos na teh spletnih straneh, zato ne moremo preverjati, kateri posamezniki so mlajši od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let.

Piškotki

Spletno mesto kariernisejem.com ne uporablja piškotkov. Tretje spletne strani, do katerih vodijo spletne povezave s teh spletnih strani, lahko uporabljajo različne vrste piškotkov, kar velja tudi za pristajalno spletno stran styria.vfairs.com, vendar zlasti za namene lastne tej spletni strani. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam denimo ni potrebno vnašati istih podatkov v obrazce na spletnih straneh. V nekaterih primerih so piškotki obvezni za nemoteno delovanje storitev in spletnega mesta, v drugih primerih pa jih je možno po lastni izbiri omogočiti oziroma onemogočiti. O piškotkih ste obveščeni na mestih, kjer so nameščeni.

Varnost

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov družbe Styria digital marketplaces, d.o.o..

Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, v kolikor ni drugačen rok predviden v podanem soglasju ali določen z zakonom.

Pravice posameznikov

Posamezniki oziroma obiskovalci spletnega mesta kariernisejem.com sami odločate, katere podatke nam boste posredovali.

Posamezniki imate pravico do dostopa, popravka in izbrisa vaših osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na zakonitem interesu ali za namene neposrednega trženja.

Obveščamo vas, da lahko podano soglasje delno ali v celoti kadarkoli prekličete. Zahtevo za preklic soglasja lahko posredujete na naslov Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana ali elektronski naslov dpo_styria-slo@styria.com. O naši odločitvi vas bomo pisno obvestili. V kolikor vaši zahtevi ugodimo se bodo takšni osebni podatki nemudoma prenehali obdelovati za namen, katerega soglasje je bilo preklicano. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Istočasno pa vas obveščamo, da vam bo ob uveljavitvi določenih pravic, onemogočena uporaba določenih storitev spletnega mesta kariernisejem.com, katerih uporaba brez vašega soglasja ali osebnih podatkov ni možna.

Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov nas nemudoma obvestite o kakršni koli spremembi na elektronski naslov podpora@mojedelo.com.

V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Avtomatizirana obdelava podatkov

Obveščamo vas, da vaših podatkov ne obdelujemo avtomatsko niti ne pripravljamo profilov na podlagi podatkov, ki nam jih posredujete. V kolikor vas spletne povezane s tega spletnega mesta vodijo na spletna mesta tretjih oseb, se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti, saj za ta spletna mesta družba Styria digital marketplaces, d.o.o. ne odgovarja.

Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno mesto kariernisejem.com, vse njene domene, poddomene in pristajalne strani styria.vfairs.com, ki je povezana s storitvijo teh spletnih strani. Te spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, vendar nikoli na nobeno z zakonsko nedovoljeno vsebino. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani, za katere ta politika zasebnosti ne velja, se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti, saj družba Styria digital marketplaces, d.o.o. ni odgovorna za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine teh povezanih spletnih strani.

Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez kakršnegakoli predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.

Upravljavec vaših podatkov je družba:

Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova 55
SI – 1000 Ljubljana
e-naslov: dpo_styria-slo@styria.com

Ljubljana, september 2020

ZADNJI NOVICI

Svet kompetenc: Timsko delo

Ste soočeni z delom od doma v času samoizolacije ali pa ste ostali doma brez možnosti dela? Pripravili smo nasvete, kaj lahko naredite že sedaj, da bo vrnitev v »običajne razmere« lažja....

Preberi

Svet kompetenc: Virtualni timi

Ste soočeni z delom od doma v času samoizolacije ali pa ste ostali doma brez možnosti dela? Pripravili smo nasvete, kaj lahko naredite že sedaj, da bo vrnitev v »običajne razmere« lažja....

Preberi
© 2020, kariernisejem.com | Ta spletna stran je bila nazadnje posodobljena 28. decembra 2020. Pogoji uporabe | Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov